Rezerviši

Poklon vaučer

Krstarenje brodićem Dunavom kroz gvozdene kapije Đerdapske klisure

Iz Zelenog Zaliva se možete ukrcati na krstarenje Dunavom kroz Đerdap. Pre i posle krstarenja kod nas na imanju možete sesti, uživati u pogledu na reku, popiti kafu, čaj, sok, naručiti neko od izvornih Đerdapskih jela. Neka vam krstarenje Đerdapom počne i završi se udobno i kvalitetno.

krstarenje dunavom i đerdapskom klisurom

Sa vode se najbolje može doživeti zastrašujuća lepota litica Đerdapske klisure i razumeti zašto je poznata i pod imenom Gvozdena kapija. Đerdapska klisura predstavlja definitivno najlepši deo toka Dunava kroz Evropu.

Rezerviši krstarenje Dunavom & Đerdapom

4000 RSD
*Cena: 2000 dinara po osobi, minimalno 7 putnika po polasku.
ručno tesana statua dačanskog kralja Decibala u đerdapskoj klisuri

Rezerviši krstarenje Đerdapom

4000 RSD
*Cena: 2000 dinara po osobi, minimalno 7 putnika po polasku.

Na krstarenju ćete saznati gde su u kontinuitetu bila naselja od mezolita do današnjih dana, gde je Dunav najdublji a gde najuži, ko je sve osim prirode učestvovao u pravljenju plovnih puteva.

brodić usidren u porečkom zalivu
brodić usidren u zelenom zalivu čeka putnike za ukrcavanje
kapetan vozi goste ka đerdapskoj klisuri
biciklisti krstare bordićem ka đerdapskoj klisuri
gosti krstare đerdapskom klisurom sa brodićem iz zelenog zaliva
gosti krstare na našem brodiću  pored trajanove table
krstarenje brodićem ka đerdapskoj klisuri kroz veliki i mali kazan
signalna stanica varnica u đerdapskoj klisuri koja je služila kao semafor brodovima pre izgradnje hidro elektrane đerdap

Tokom krstarenja videćete ove fantastične lokacije:

Ulazak u Veliki kazan i prolazak kroz Mali kazan

Trajanova Tabla, iz perioda rimskih osvajanja Dakije

Lik kralja Decibala dakijskog uklesan u steni

Gde je Dunav najdublji

Gde je Dunav najuži